PvdA: Sporthal Schenkel moet blijven!

  • woensdag 3 juni 2015
  • Redactie

Afgelopen half jaar gonst het in het Capelse gemeentehuis en de stad met verhalen over de binnensport. De bouw van een extra sporthal aan de Alkenlaan en de eventuele sloop van de sporthal Schenkel houdt de gemoederen bezig. Zowel de hockeyvereniging HCC als de korfbalvereniging KCC maken sinds jaar en dag optimaal gebruik van deze sporthal.

Mats Bergman, burgerraadslid PvdA: “Er is zoveel onduidelijkheid wat er allemaal gaat gebeuren. De verhalen wisselen elkaar af en echte duidelijkheid kan of wil het college de raad niet geven.” Des te meer reden voor de PvdA na verschillende gesprekken om vragen te stellen aan het college.

Het baart de PvdA zorgen omdat er zoveel gebeurt in de sporthal. De PvdA erkent dat er een investering nodig is om de sporthal te behouden, maar is meer dan bereid om met het college en de raad te kijken naar nut en noodzaak van deze investering. Bergman: ‘Aan deze investeringen zou bijvoorbeeld een multifunctioneel gebruik van de sporthal kunnen worden gekoppeld, waardoor ook andere verenigingen als bijvoorbeeld de Biljartclub maar ook de Denksport een plek zouden kunnen vinden. Hierdoor zou ook de bezettingsgraad van sporthal Schenkel omhoog kunnen. In de nog nieuw te bouwen sporthal aan de Alkenlaan zou dan badmintonvereniging BCS haar honk kunnen vestigen waardoor onze badmintonsporters vanuit Zevenkamp weer naar Capelle worden gehaald. Diverse scenario’s dus die nader moeten worden onderzocht’.

In het 2de kwartaal van 2015 zou de raad geïnformeerd worden, maar tot op heden is dit nog niet gebeurd. Ook het feit dat er nog maar 1 commissieronde en 1 raadsvergadering op het programma staat baart de PvdA zorgen, omdat binnenkort alles stopt in verband met het zomerreces. Voor de PvdA mag het niet zo zijn dat dadelijk alles in het laatste kwartaal moet gebeuren en een van de belangrijkste gebouwen verdwijnt, hierdoor zal de sport in Capelle onnodig lijden, nu en in de toekomst.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 3 juni 2015