Gemeente Capelle wil welzijnswerk zelf uitvoeren

  • zaterdag 26 september 2015
  • Redactie

Het college van Capelle aan den IJssel wil meer regie voeren op de samenhang van het welzijnswerk met de andere taken binnen het sociaal domein, mede als gevolg van de decentralisaties. De huidige opdracht aan Buurtkracht Rijnmond B.V. loopt eind december 2016 af. Het college gaat daarom onderzoeken op welke wijze het welzijnswerk vanaf 2017 kan worden ondergebracht in een gemeentelijke stichting. Op deze manier kan de gemeente ook de continuïteit van het welzijnswerk beter waarborgen.

De keuze van het college om het welzijnswerk niet opnieuw aan te besteden, borduurt voort op alle ontwikkelingen in het sociaal domein en de ervaringen van de afgelopen periode. Verantwoordelijk wethouders Dick van Sluis en Josien van Cappelle lichten het toe: “Door de decentralisaties is de noodzaak van samenhang met de overige taken binnen het sociaal domein urgenter geworden. Dat vraagt bijvoorbeeld meer flexibiliteit om goed in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken. Een sterke regierol is hierbij essentieel.”

Woensdag 30 september worden de medewerkers van Buurtkracht door beide wethouders toegesproken over deze ontwikkeling.

Een gemeentelijke stichting biedt de gemeente de mogelijkheid een sterke regie te voeren op het welzijnswerk. “Als regiehouder kunnen we snel schakelen en inspelen op ontwikkelingen binnen het sociaal domein”, aldus Van Sluis, die tijdelijk wethouder Ans Hartnagel vervangt op dit onderwerp.

Het college wil voortbouwen op het succes van het wijkgericht werken van Buurtkracht. Wethouder Van Sluis: “Eén van de doelen van de aanbesteding was het op wijkniveau aanbrengen van samenwerking en samenhang. Buurtkracht heeft hier belangrijke stappen in gezet, door bijvoorbeeld de sociaal wijkteams die in de haarvaten van de Capelse wijken zitten”. Netty Verschoor, directeur van Buurtkracht vult aan: “We zijn gelijkgestemd als het gaat om de visie en hebben laten zien dat het werken met onze sociaal wijkteams vruchten afwerpt. Natuurlijk denken we graag mee over het vervolg.”

De komende maanden worden de plannen in gezamenlijkheid met Buurtkracht verder uitgewerkt voordat het in januari wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 26 september 2015