Gemeente voorziet problemen huisvesting statushouders

  • maandag 27 juni 2016
  • Redactie

Het wordt een grote uitdaging voor gemeente Capelle aan den IJssel om de taakstelling voor 2016 - 168 statushouders vestigen - te realiseren. Per 21 juni waren 41 statushouders gehuisvest in de reguliere woningvoorraad. Het gaat om voornamelijk alleenstaanden. Voor de tweede helft van 2016 zijn dan nog 127 statushouders te voorzien van huisvesting. De reguliere woningvoorraad van Havensteder voorziet daar niet in.

Daarom wil het college maximaal 40 mensen laten wonen en werken aan de Mient in Capelle aan den IJssel. Dat stuit op verzet van bewoners. Ook de fractie van Leefbaar Capelle, die van veel bewoners klachten over het voorstel Mientfabriek heeft ontvangen, lijkt tegen het voorstel Mientfabriek van haar eigen wethouder Dick van Sluis te zijn.

Afgelopen zaterdag was die fractie bijeen en naar verwachting gaan zij met steun van de VVD een tegenvoorstel presenteren. Daarin zou het aankopen van woningen verpakt kunnen worden. Vooralsnog heeft het college een budget van 1,6 miljoen uitgetrokken voor de Mientfabriek.

Met 13 zetels in de raad en de drie zetels van coalitiepartner VVD heeft Leefbaar bijna een meerderheid in de 33 zetels totaal. De SP met drie zetels is ook tegen het voorstel Mientfabriek, met name vanwege de volgens die fractie slechte staat van onderhoud van het gebouw. Coalitiepartner D66 liet weten het voorstel van wethouder Dick van Sluis te steunen.

Wat verschillende fracties tegen de borst stuit is dat het erop lijkt dat wethouder Dick van Sluis onzorgvuldig is in de informatieverstrekking over de staat van onderhoud van het pand Mient 22 en dat derhalve het kostenplaatje veel hoger zal uitvallen dan voorgesteld.

Maandag 27 juni wordt wederom openbaar vergaderd door de raadscommissie over het onderwerp Mientfabriek. De openbare vergadering in het gemeentehuis begint om 20.00 uur.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 27 juni 2016