Leefbaar Capelle uit zorgen om zorgverzekering minima

  • maandag 20 augustus 2018

De fractie van Leefbaar Capelle maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rond de zorgverzekering voor minima. Uit berichtgeving in de media, AD van 18 augustus, blijkt dat Zorgverzekeraars, o.a. Menzis en Zilveren Kruis, deze zogenoemde gemeentepolis afstoten omdat die niet rendabel is.

Hierdoor raken mensen die zijn aangewezen op bijstand hun zorgverzekering kwijt. Dat baart Leefbaar Capelle zorgen. Fractielid Micle Jaliens heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W

1. Deelt dit college onze zorg ?
2. Hoe zit dat met de Capelse gemeentepolis ?
3. Onder welke Zorgverzekeraar valt de Capelse gemeentepolis ?
4. Valt Capelle aan den IJssel onder de zgn. risicogebieden waar de gemeentepolis niet rendabel is ?
5. Heeft de gemeente Capelle aan den IJssel hierover reeds signalen ontvangen van de Zorgverzekeraar ? Zo ja, welke ?
6. Kan het college de continuïteit van de Capelse gemeentepolis voor 2019 en daarna garanderen, zodat ook Capellenaren die zijn aangewezen op bijstand verzekerd blijven van goede zorg ? Zo ja, op welke wijze ? Zo nee, waarom niet ?

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 20 augustus 2018
Geen andere berichten van 2018-08-20 gevonden.