Capelle volop in beweging

  • zondag 18 november 2018
  • Redactie

Met een stabiele en behoudende Najaarsnota 2018 blijft Capelle aan den IJssel een gedegen financiële koers varen. “We hebben een sluitende meerjarenbegroting en blijven goed op onze inkomsten en uitgaven letten,” zegt wethouder financiën Nico van Veen. “Ook weten we grote stappen te zetten in onze stad. Het meest zichtbare in de buitenruimte is de ontwikkeling van het centrumgebied, maar ook op het gebied van veiligheid en in het sociaal domein zetten we stappen voorwaarts.” De Najaarsnota 2018 is vandaag door het college aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Van Veen: “Capelle is volop in ontwikkeling. We willen de stad duurzamer maken, gaan een nieuw zwembad met sporthal bouwen, willen dat onze kinderen les krijgen in goede schoolgebouwen en in samenwerking met partners als Havensteder, Wereldhave en de RET maken we het centrum van de stad mooier. We zien dat de kosten voor specialistische jeugdhulp toenemen, doordat er onder andere meer vraag naar is. Ondanks toenemende vraag en kosten, blijft jeugdhulp voor ons belangrijk. Veel onderwerpen zijn voor Capellenaren belangrijk, maar kosten ook flink geld. Dat vraagt ons tot keuzes, die we in de komende tijd willen gaan voorleggen aan de raad.”

Een deel van het geld dat we uitgeven, moet worden geleend. Dat leidt tot hogere uitgaven aan rente en vermindering aan mogelijkheden voor andere uitgaven nu en in de toekomst. Het college kiest daarom voor een beleidsarme najaarsnota met daarin toch een aantal ‘nieuwe’ keuzes. Wethouder van Veen: ”Het is niet zo dat we alleen maar doen wat we wettelijk moeten doen, maar we kiezen er nu bewust voor om niet te veel nieuwe dingen op te starten. De gepresenteerde Najaarsnota draagt mede daardoor bij aan het verbeteren van de Capelse kasstromen.”

Resultaten 2018

Het college komt in de komende tijd met keuzes voor belangrijke investeringen zoals de cultuurnota, de duurzaamheidsagenda en het ambitieniveau van de buitenruimte. Ook blijven we investeren in veiligheid, waaronder de aanpak voor ondermijning en mensenhandel. In 2018 is een groot aantal resultaten voor de stad geboekt. Zo is het aantal door de politie geregistreerde misdrijven gedaald in de eerste helft van 2018 ten opzichte van 2017. In het stadshart werd een nieuwe parkeergarage geopend met 285 extra parkeerplaatsen en is het oude pand van de Rabobank gesloopt. De plannen voor een duurzaam Capelle, na het raadplegen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt uitgewerkt in de duurzaamheidsagenda 2019 – 2022. De activiteiten in het kinderlab Schollevaar worden positief ervaren in de wijk. Verder is er recent een school geopend in de wijk Fascinatio.

Besluitvorming gemeenteraad

De Najaarsnota 2018 wordt op 3 en 4 december behandeld in de commissies en op 17 december in de gemeenteraad. De Najaarsnota is te lezen op www.capelleaandenijssel.nl.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 18 november 2018