Bouw tijdelijke huisvesting de Bouwsteen kan beginnen

  • maandag 22 juli 2019
  • Kasper Luchtmeijer

Wethouder onderwijs Dick van Sluis en Henk Beesems, directeur van Sbo de  Bouwsteen tekendeafgelopen week een overeenkomst voor de bouw van de tijdelijke
huisvesting van de Capelse basisschool. De tijdelijke huisvesting wordt  gebouwd op het schoolplein van de school dat naar verwachting begin  volgend jaar in gebruik wordt genomen.
men.

Op 15 juli stemde de Capelse gemeenteraad al in met de plannen voor de huisvestiging. Daarmee kon fase 2 van het Strategischhuisvestingsplan Onderwijs (SHO) in Capelle van start. Voor De
Bouwsteen was het tekenmoment een belangrijk moment omdat hiermee een  einde komt aan het lesgeven in het 60 jaar oude schoolgebouw. Henk Beesems sprak namens zijn team positieve woorden over detijdelijke huisvesting: “We zien er nu al naar uit om in januari het prachtige gebouw te betrekken.”

De gemeente en Blick op onderwijs betrekken de komende periode ouders en omwonenden intensief bij de voorbereidingen en bouw van hettijdelijke schoolgebouw. De bouw start medio augustus aan Lijstersingel 22. Veiligheid staat daarbij voorop. Wethouder Dick van Sluis: “Na de zomervakantie worden er twee inloopmomenten voor ouders, omwonenden en belangstellenden georganiseerd. Daar is ruimte voor het stellen vragen die er mogelijk leven’’.

De gemeente Capelle aan den IJssel werkt sinds 2018 aan het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Er wordt hard gewerkt aande kwaliteit van de Capelse schoolgebouwen om daarmee een prettige leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen en werknemers. Hierbij wordt gestreefd naar een goede spreiding en beperkte leegstand van schoolgebouwen. Na andere scholen, zoals de Eben Haëzerschool,de Rehoboth en de Capelse Schoolvereniging, is nu de Bouwsteen aan de beurt om moderne huisvesting te krijgen.Sbo de Bouwsteen is een school voor speciaal basisonderwijs met ruim 200 leerlingen. De school kenmerkt zich door praktisch onderwijs,intensieve ondersteuning en persoonlijke afstemming. De Bouwsteen heeftleerlingen uit Capelle aan den IJssel, Rotterdam e.o. en maakt onderdeel uit van Blick op onderwijs, een stichting voor openbaar onderwijs in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan denIJssel. Dagelijks onderwijzen zij ruim 4.000 leerlingen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 22 juli 2019
Geen andere berichten van 2019-07-22 gevonden.