Buurtbemiddeling start jaar met hausse aan zaken

  • vrijdag 1 maart 2013
  • Redactie

Buurtbemiddeling Capelle is 2013 gestart met een hausse aan zaken.

De teller staat nu op 30 zaken. ‘Normaal gesproken heeft Buurtbemiddeling Capelle 100 zaken per jaar!’ zegt coördinator Buurtbemiddeling Pam van Rooijen. ‘Er lijkt niet echt een verklaring te zijn. We krijgen de meldingen van de woningcorporatie en bijvoorbeeld de wijkagent, maar buren bellen ook zelf naar Buurtbemiddeling. En met die meldingen gaan wij aan de slag. Wij staat dan voor een enthousiaste groep, speciaal opgeleide vrijwilligers.’

Vanaf 1 januari 2013 coördineert Buurtkracht, Buurtbemiddeling Capelle. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. De methode die de bemiddelaars gebruiken, werkt drempelverlagend en maakt gelijkwaardige communicatie mogelijk. Vrijwilligers kunnen veel aandacht besteden aan herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing.

Buurtbemiddeling Capelle werkt met een groep van tien vrijwilligers. Zij deden ieder mee aan een basistraining Buurtbemiddeling. Deze training bestaat uit zes dagdelen en wordt gegeven door gecertificeerde trainers door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Pam van Rooijen: ‘Goed nieuws is dat er onlangs twee nieuwe vrijwilligers zijn bijgekomen. Deze vrijwilligers krijgen de basistraining en worden goed begeleid door de bestaande vrijwilligers. We willen uiteindelijk de groep uitbreiden naar vijftien vrijwilligers. Eén keer per zes weken hebben we een gezamenlijk overleg om zaken te bespreken.’

Na een melding volgt een telefonische intake met coördinator Pam van Rooijen. Zij neemt contact op met de meldende bewoner. Tijdens deze intake worden de uitgangspunten van Buurtbemiddeling uitgelegd. En er wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek door twee vrijwilligers. Die gaan vervolgens ook langs bij de andere buur. Na beide intakes volgt een afspraak voor een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. In dat gesprek wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing. De coördinator neemt tot slot het nazorggesprek voor haar rekening. Pam van Rooijen: ‘Gemiddeld wordt 65% van de meldingen succesvol afgerond. Naast Buurtbemiddeling wordt ook Burencoaching aangeboden. Als een bemiddeling niet lukt omdat bijvoorbeeld één van de buren niet wil deelnemen aan een gesprek, neemt een burencoach de begeleiding over. Een burencoach is een vrijwilliger die niet betrokken was bij de eerdere bemiddeling en die de training Burencoaching heeft gevolgd. In 2012 waren dat twee van onze vrijwilligers!’

De inwoners van Capelle kunnen al sinds 2005 gratis gebruik maken van deze dienst van Buurtbemiddeling, die wordt gesubsidieerd door de woningcorporatie Havensteder in samenwerking met de gemeente Capelle. Vanaf januari 2013 coördineert Buurtkracht Buurtbemiddeling in Capelle. Ongeveer 1/3 van alle Nederlandse gemeenten in Nederland biedt buurtbemiddeling aan. Uit het onderzoek 'Het succes van buurtbemiddeling' van het Ministerie van Justitie blijkt de aanpak effectief te zijn. Meer dan 90% van de lokale betrokkenen - zowel deelnemers als professionals - is tevreden tot zeer tevreden over de methode.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 1 maart 2013