Capelse raad wil meer aandacht voor juiste rol wijkagent

  • donderdag 11 oktober 2018
  • Redactie

Afgelopen maandag 8 oktober werd in de gemeenteraad besproken het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 regionale politie eenheid Rotterdam. Capelle maakt daar deel van uit. De raad maakt zich zorgen over de inzetbaarheid van de politie en vroeg speciale aandacht voor de wijkagent. D66 kwam daarover met een amendement die door de gehele raad werd gesteund.

Rob Nieuwveld sprak in Capelle Actueel van 10 oktober met Pieter Holkamp van D66 en Pieter Weijers van de SGP over de achtergrond van de zorgen over de inzetbaarheid en de belangrijkheid van de wijkagent.