Dichter aan de IJssel: Taalkunst

  • zondag 30 juni 2019
  • Peter den Hertog


In Hitland Magazine is elke week een gedicht te horen door onze vaste huisdichters. Deze week een gedicht van de hand van Claudia de Rave over Taalkunst. Een vaardigheid waarover al onze huisdichters in grote mate beschikken.

Taalkunst

Spelen met woorden
spelen met taal
geen proza of dichtstuk
daarmee aan de haal

Lengte van zinnen
kort of toch lang
hierop baseren van dichtkunst
is van groot belang

Gebruik van strofen
of van een Metrum
een draaiing een wending
maar zonder maximum

De dichter bepaalt
inhoud van gedicht
gepaard of gekruist
zonder enige plicht

Het begin of het einde
een inhoud tot besluit
dat alles maakt de dichter
toch lekker zelf uit

Na het gedicht van Claudia draaiden we het nummer "More than words" van de rockgroep Extreme.

Uw reacties op de gedichten zijn van harte welkom op: hitlandmagazine@radiocapelle.nl